ผลิตภัณฑ์และสินค้า

JAA-DD862 5(15)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD รุ่น DD862 5(15)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD 
รุ่น DD862 5(15)A

รหัสรุ่น Model code : DD862 5(15)A 
มาตรฐาน Standard : มอก.2336-2552
การแสดงผล Display : ลูกล้อตัวเลข (Register)
ค่าพลังงานไฟฟ้า Energy (kWh) : 4 หลัก จำนวนเต็ม (+1 ทศนิยม)

Operating condition 

ระบบไฟ Power System : 1 เฟส 220-230 โวลต์
ช่วยแรงดันใช้งาน Operating Voltage : 198-242 โวลต์
กระแสพิกัด Rated Current : 5(15)A
ความถี่อ้างอิง Reference Frequency : 50 Hz
ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้น Temperature/Humidity : 0-70 ๐C/ 0-98 % RH

Electrical Characteristics 

ความแม่นยำการวัด Accuracy : Class 2
ค่าความเร็วรอบ Meter Constant : 1,200 รอบ / หน่วย (1,200 rev/kWh)
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า Power Burden : น้อยกว่า 2 W/10 VA
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน Starting current : 25 mA
การทนต่อกระแสเกิน Over Current : 18 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)
การทนต่อแรงดันอิมพัลล์ Impulse Voltage : 6 kV

Mechanical Construction 

วัสดุตัวถัง Base : วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 1 (มีขั้วต่อคงเดิม)
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น Enciosure Protection : IP 54 Weather proff(สามารถติดตั้งกลางแดดกลางฝน)
ขนาดรูของขั้วต่อสายไฟ Terminal bore diameter : 5.5 mm.
ขนาดของสายไฟ Applicable Conductors : 6-10 mm2
จุดยึด Mounting : 3 จุด
ขนาด (มม.) Dimensions(mm.) : 
น้ำหนัก Weight : 1.75 kg.