ผลิตภัณฑ์และสินค้า

SARAL 305

Saral 305 is a new generation, three-phase, direct-connected meter from the Saral family. It is an accurate and reliable metering solution for measurement of electrical energy in three-phase, four-wire networks.

ดูรายละเอียด
Apex 200

Apex 200, series of next generation energy meter designed for power transfer points requiring precise measurements and revenue transactions. Flexible and modular communications ensure integration with existing AMR I AMI I SCADA systems and upgrade to future SAS systems. 4 quadrant energy measurement allows monitoring of generation, transmission and distribution loads.

ดูรายละเอียด
Premier 300

Premier is the family of CT/VT operated meters, which covers a wide range of power levels and offers flexible TOU tariff metering and communications capabilities. Premier 300 is the latest offering from this family having enhanced event detection facility and interoperable DLMS communication protocol. It is available in various accuracy classes and wiring configurations.

ดูรายละเอียด
ECD 210 GSM GPRS Modem

ECD 210 is an intelligent modem for data transfer between an electronic energy meter and a central station over the GSM/GPRS communication network. Working in conjunction with base computer software (BCS) it provides a cost-effective solution for automatic meter reading (AMR). The modem can be programmed to automatically transmit SMS messages to the central station when certain

ดูรายละเอียด
Prometer 100

Prometer 100, series of next generation energy meter designed for power transfer points requiring precise measurements and revenue transactions. Flexible and modular communications ensure integration with existing AMR / AMI / SCADA systems and upgrade to future SAS systems. 4 quadrant energy measurement allows monitoring of generation, transmission and distribution loads.

ดูรายละเอียด
Prodigy

Prodigy is a genuine innovation in the field of three phase direct connected metering. It is an integrated meter with built-in current transformers, eliminating the need for external CTs and accessories. Prodigy is based on the unique concept of threadthrough connections, which helps maintain overall system accuracy and revenue integrity.

ดูรายละเอียด
Saral

Saral is compact single phase direct connected 'intelligent credit' meter for domestic, small commercial metering applications including net metering.

ดูรายละเอียด
Sprint 350

Sprint 350 is an enhanced metering solution for three-phase direct-connected installations. It is suitable for domestic, industrial and commercial applications.

ดูรายละเอียด
i-Credit 510

The i-Credit 510 single phase meter provides communications flexibility using a modular design and DLMS/COSEM to readily accommodate the latest communication technologies. The communication module can be factory installed or field installed/replaceable. This allows for greater flexibility by utilising best of breed technologies and future proofing your investment.

ดูรายละเอียด
Sprint 210

The Sprint 210 three phase meter provides communications flexibility using a modular design and DLMS/COSEM to readily accommodate the latest communication technologies. The communication module can be factory installed or field installed/replaceable. This allows for greater flexibility by utilising best of breed technologies and future proofing your investment.

ดูรายละเอียด
JAA-DT862-4 30(100)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD รุ่น DT862-4 30(100)A

ดูรายละเอียด
JAA-DT862-4 15(45)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD รุ่น DT862-4 15(45)A

ดูรายละเอียด
JAA-DD862 15(45)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD รุ่น DD862 15(45)A

ดูรายละเอียด
JAA-DD862 5(15)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD รุ่น DD862 5(15)A

ดูรายละเอียด