ข่าวและกิจกรรม

การอ่านค่าทางไฟฟ้าบนหน้าจอ อิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย
"