บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยทีมงานคุณภาพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์งานไฟฟ้า และเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์มาตรวัดชนิดต่างๆ ตั้งอยู่เลขที่ 88/11 หมู่ 7 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายมาตรพลังงานไฟฟ้าทุกรูปแบบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะบริหารจัดการองค์กรให้ที่ก้าวทันสมัย เตรียมพร้อมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2008 สินค้าต่าง ๆ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 2336-2552 , 2543-2555 ทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้น ออกแบบพัฒนา และยกระรับมาตรฐานอุปกรณ์มาตรวัดพลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากล สอดคล้องกับต้องการของผู้ใช้ในแต่ละสภาวะพื้นที่ เราหวังที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้และประเทศไทย เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือทรงคุณภาพที่แม่นยำ คุ้มค่าคุ้มราคา