ผลิตภัณฑ์และสินค้า

JAA-DT862-4 15(45)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD รุ่น DT862-4 15(45)A

มิเตอร์จานหนุนของ JAA TECH GROUP CO.,LTD 
รุ่น DT862-4 15(45)A

รหัสรุ่น Model code : DD862-4 15(45)A 
มาตรฐาน Standard : มอก.2336-2552
การแสดงผล Display : ลูกล้อตัวเลข (Register)
ค่าพลังงานไฟฟ้า Energy (kWh) : 5 หลัก จำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม)

Operating condition
 

ระบบไฟ Power System : 3 เฟส 220/390 - 230/400 โวลต์
ช่วยแรงดันใช้งาน Operating Voltage : 198-342 - 242/419 โวลต์
กระแสพิกัด Rated Current : 15(45)A
ความถี่อ้างอิง Reference Frequenc : 50 Hz
ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้น Temperature/Humidity : 0-70 ๐C/ 0-98 % RH

Electrical Characteristics 

ความแม่นยำการวัด Accuracy : Class 2
ค่าความเร็วรอบ Meter Constant : 60 รอบ / หน่วย (60 rev/kWh)
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า Power Burden : น้อยกว่า 2 W/10 VA
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน Starting current : 150 mA
การทนต่อกระแสเกิน Over Current : 120 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)
การทนต่อแรงดันอิมพัลล์ Impulse Voltage : 6 kV

Mechanical Construction
 

วัสดุตัวถัง Base : วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 2 (ไม่มีขั้วต่อคงเดิม)
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น Enciosure Protection : IP 54 Weather proff(สามารถติดตั้งกลางแดดกลางฝน)
ขนาดรูของขั้วต่อสายไฟ Terminal bore diameter : 8.2 mm.
ขนาดของสายไฟ Applicable Conductors : 25-35 mm2
จุดยึด Mounting : 3 จุด
ขนาด (มม.) Dimensions(mm.) : 
น้ำหนัก Weight : 4.10 kg.